Договір про надання послуг - Добра новина - Надія Є!

Договір про надання послуг

Умови користування сайтом https://nadiya.in.ua

дата останнього оновлення : 31.03.2022

Зміст

1. Загальні положення

2. Визначення термінів

3. Правила доступу Користувачів до ресурсів Веб-сайту / Реєстрація Користувача

4. Обов'язки Адміністратора Сайту

5. Обов'язки Користувача

6. Блокування доступу до Веб-сайту

7. Відповідальність сторін

8. Обробка персональних даних Користувачів Веб-сайту / Інформаційне положення

9. Прикінцеві положення

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці «Умови користування сайтом https://nadiya.in.ua» визначають правила безкоштовного користування користувачами договірних послуг, тобто зміст та функціональні можливості, які пропонуються в рамках онлайн-курсів, розміщених на веб-сайті https://nadiya.in.ua.

Використання сервісів здійснюється відповідно до положень цього документа разом із принципами, що випливають із Положення (https://nadiya.in.ua/terms-of-...) та Політики конфіденційності (https://nadiya.in.ua/privacy-p...)

II. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Фрази, використані в «Умовах користування сайтом https://nadiya.in.ua» (далі «Умови»), означають:

Асоціація Deorecordings / Адміністратор веб-сайту – зареєстрована асоціація з офісом в Віслі (43-460), вул. Malinka 65D / 2, https://deorecordings.pl/, адміністратор та особа, яка несе юридичну відповідальність за послуги та контент, наданий веб-сайтом https://nadiya.in.ua.

Веб-сайт - сайт https://nadiya.in.ua

Ресурси Веб-сайту - вміст і послуги, доступні на Веб-сайті, на умовах і в обсязі, визначених цими Умовами, зокрема його відкрита частина та потребує реєстрації (Договірні послуги).

Договірна послуга - кожен доступний на Веб-сайті курс, використання якого відбувається на підставі договору, укладеного між Користувачем та Адміністратором Веб-сайту, на умовах, описаних в цих «Умовах користування сайтом https://nadiya.in.ua "

Користувач - фізична особа з Профілем Користувача, що використовує ресурси Сайту в межах, передбачених цими Умовами. Крім учасників курсу, Користувачі також включають волонтерів та співробітників Адміністратора Веб-сайту, які надають підтримку під час використання Договірних Сервісів (відповідаючи на запитання учасників курсу).

Профіль користувача - зашифрований простір, відокремлений як частина Веб-сайту, доступний лише особі, яка його створила (реєстрація користувача), шляхом введення логіна (адреси електронної пошти) та пароля. Профіль зберігає дані Користувача та історію використання Договірних Сервісів.

Регламент 2016/679 - Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95 /46/ EC (так званий GDPR).

 

III. ПРАВИЛА ДОСТУПУ КОРИСТУВАЧІВ ДО РЕСУРСІВ СЕРВІСУ / РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ.

1. Доступ до деяких ресурсів веб-сайту з інформацією про Договірні послуги та технічними та організаційними аспектами не залежить від виконання користувачем будь-яких формальностей, зокрема цей доступ не залежить від реєстрації Користувача в системі Веб-сайту.

2. Доступ до Договірних Послуг залежить від реєстрації користувача в системі Веб-сайту, яка здійснюється за такою схемою:

а. I варіант : Реєстрація через веб-сайт

• Людина, яка відвідує Веб-сайт, вибирає курс, натискаючи кнопку «Підписатися».

• Особа, яка відвідує Веб-сайт, вводить свою адресу електронної пошти у відповідні поля, призначає пароль доступу та знайомиться з умовами договору про користування курсом (Договірна послуга), доступною за наведеним посиланням.

• Профіль користувача створюється, і Користувач отримує доступ до вибраного курсу (Договірна послуга) і можливість підписатися на будь-який інший курс, доступний на Веб-сайті - без необхідності повторної реєстрації на Веб-сайті.

б. II варіант - реєстрація з використанням зовнішніх сервісів

• Веб-сайт надає можливість зареєструвати обліковий запис за допомогою зовнішніх веб-сайтів, таких як Facebook. З часом їх кількість може збільшуватися.

3. У разі деяких договірних послуг та можливих потреб, про які повідомляє Користувач (наприклад, надсилання матеріалів у паперовій версії), може знадобитися надати вибрані додаткові дані, наприклад:

а. Ім'я або псевдонім (так званий псевдонім)

б. Адреса електронної пошти

в. Коментарі - поле для будь-якого запису на розсуд Користувача

4. Створення Профілю користувача рівносильно укладенню договору між Користувачем та Адміністратором Сайту. Предметом договору є використання Контрактних Сервісів на умовах, викладених у цих Умовах.

5. У надзвичайних ситуаціях головний адміністратор Веб-сайту також може мати доступ до профілю користувача.

6. ІТ-системи користувачів повинні мати увімкнені файли cookie та Javascript.

IV. ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ

1. Адміністратор сайту надає відвідувачам Сайту та активним Користувачам безкоштовний доступ до відповідної частини ресурсів – на невизначений термін.

2. Якщо Користувач не входить у Профіль Користувача більше 12 місяців, Адміністратор Сайту залишає за собою право деактивувати Профіль (видалити обліковий запис Користувача на Сайті) - після попереднього повідомлення Користувача про такий намір.

3. Адміністратор сайту зобов’язується використовувати надані Користувачем персональні дані виключно для цілей та обсягу, зазначених у розділі VIII цих Умов.

V. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

1. Користувач зобов'язаний використовувати Веб-сайт відповідно до положень законодавства, положень цих Умов та моралі.

2. Користувач має право використовувати ресурси Веб-сайту лише для особистого користування - з метою користування договірною послугою.

3. Щоб використовувати дані та будь-які інші матеріали на Веб-сайті - як ті, що захищені законодавством про авторське право, так і ті, які не підлягають такому захисту - іншим способом, ніж використання договірної служби, Користувач зобов'язаний отримати щоразу згода особи, уповноваженої представляти Адміністратора Веб-сайту. Для отримання згоди необхідно надіслати письмовий запит (звичайною поштою або електронною поштою) на контактну адресу, вказану на Веб-сайті.

4. Користувач має право використовувати ресурси Веб-сайту лише для особистого користування. Це означає, зокрема, що стосовно даних та будь-яких інших матеріалів, що містяться в ресурсах Веб-сайту, як тих, які захищені законодавством про авторське право, так і тих, які не підлягають такому захисту, використання вищевказаних матеріалів не дозволяється. з метою ведення бізнесу користувачем.

5. Користувач зобов'язаний надати правдиву інформацію (персональні дані) в процесі реєстрації.

6. Користувач зобов'язаний оновлювати надані ним персональні дані.

7. Користувач зобов'язаний зберігати свій індивідуальний пароль у таємниці та захищати його від доступу третіх осіб.

8. Користувач зобов’язаний утримуватися від дій, які можуть перешкодити або порушити функціонування Веб-сайту, зокрема, які можуть перешкоджати використанню Веб-сайту іншими користувачами.

9. Користувач зобов’язаний утримуватися від дій, які можуть порушити конфіденційність інших користувачів, зокрема від збору, обробки та поширення інформації про інших користувачів без їх чіткої згоди, а також утримуватися від порушення конфіденційності листування.

10. Користувач зобов'язаний не використовувати Веб-сайт - також опосередковано - з метою розсилання небажаної комерційної інформації / спаму.

11. Якщо формат Договірної послуги дозволяє або передбачає можливість запрошення до участі або обміну вмістом курсу Учасником з третьою стороною, що передбачає надання персональних даних, наприклад, у формі імені та електронної пошти адреси цієї особи, Учасник спочатку повинен отримати впевненість, що третя сторона погоджується.

12. Користувач зобов'язаний утримуватися від дій, що порушують добре ім'я Адміністратора Сайту та суб'єктів, які з ним співпрацюють.

13. Користувач зобов'язаний не видавати себе за іншу особу.

VI. БЛОКУВАННЯ ДОСТУПУ ДО ВЕБ-САЙТУ

1. Адміністратор сайту залишає за собою право в будь-який час заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушить умови його використання, зокрема в наступних ситуаціях:

а. надання неправдивих персональних даних,

b. надання свого логіна та/або пароля третім особам,

в. порушення правил поведінки, у тому числі змісту інформації та текстів, розміщених на Веб-сайті, а також стосовно Адміністратора Веб-сайту.

2. Блокування доступу до веб-сайту рівносильно розірванню договору про користування веб-сайтом, зазначеним у пункті III.4.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Адміністратор Веб-сайту не несе відповідальності за випадки недоступності ресурсів Веб-сайту через вихід з ладу ІТ-систем або системи телекомунікаційного зв'язку та за інші наслідки несправності телекомунікаційних ліній та заподіяні ними збитки.

2. Відповідальність Адміністратора Веб-сайту, незалежно від її правової основи, обмежується випадками заподіяння шкоди, спричиненої навмисною неправомірною поведінкою, та розміром заподіяної шкоди, за винятком упущеної вигоди.

3. Адміністратор Веб-сайту докладає всіх зусиль, щоб запропонований контент був якомога кращим і приносив максимальну користь Користувачеві. Однак Адміністратор не несе відповідальності за використання або придатність Ресурсів Веб-сайту для цілей, які припускає Користувач, а також за відсутність функціональності, яка чітко не охоплюється детальним обсягом даної Договірної Послуги. Ми застерігаємо, що метою Веб-сайту не є надання послуг з професійної терапії залежності, психотерапії чи кризового втручання. У таких випадках рекомендуємо звертатися до відповідних установ чи організацій - контактні дані деяких з них можна знайти в Ресурсах сайту. При цьому Адміністратор Веб-сайту не несе відповідальності за методи, якість та наслідки послуг, що надаються цими суб'єктами, оскільки вони повністю незалежні від Адміністратора Веб-сайту.

4. Користувач несе повну відповідальність перед третіми особами за зміст наданої ним інформації, а також текстів, розміщених на Веб-сайті.

5. Користувач несе відповідальність за шкоду, спричинену розкриттям індивідуального логіна та/або пароля неавторизованим особам.

VIII. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ САЙТУ

1. Персональні дані користувачів, які правильно пройшли процедуру реєстрації на Веб-сайті, обробляються відповідно до положень про захист персональних даних та внутрішніх процедур Асоціації Deorecordings.

2. Вважається, що активація та підтримка Профілю користувача означає, що Користувач підтримує постійний (регулярний) контакт з Асоціацією Deorecordings (Адміністратором веб-сайту), що є підставою для можливої обробки конкретних категорій даних у розумінні ст. 9 п. 2 літ. d Постанови 2016/679.

3. Інформаційне положення щодо обробки персональних даних:

__________________________________________________________________

Виконуючи положення ст. 13 п. 1 і 2 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/ 46 / EC (далі: Регламент 2016/679), кожен Користувач веб-сайту інформується, що:

1. Адміністратором ваших персональних даних є Асоціація Deorecordings, що знаходиться в Віслі (43-460), за адресою Малинка 65D / 2 (далі: Адміністратор даних)

2. Адміністратор даних призначив спеціаліста із захисту даних, з яким можна зв’язатися за адресою електронної пошти: iod@deorecordings.pl або надіславши листування на адресу Адміністратора з приміткою «DPO»;

3. Персональні дані Користувача оброблятимуться з метою:

а) Дозвіл участі в курсі (виконання Договірної послуги) відповідно до ст. 6 п. 1 літ. b Регламенту 2016/679, тобто обробка необхідна для виконання контракту, стороною якого є суб'єкт даних, або для вжиття дій на вимогу суб'єкта даних до укладання договору, а також - щодо конкретні категорії даних - ст. 9 п. 2 літ. d Регламенту 2016/679, тобто обробка здійснюється як частина дозволеної діяльності, що здійснюється з відповідними гарантіями фондом, асоціацією чи іншим неприбутковим органом з політичними, ідеологічними, релігійними чи профспілковими цілями, за умови, що обробка стосується лише членів або колишніх членів цієї організації або осіб, які підтримують з нею постійний контакт у зв'язку з її цілями, і що персональні дані не розголошуються за межами цієї організації без згоди суб'єктів даних;

б) Ініціювання подальших контактів з Користувачем як особою, яка використовує контент, запропонований Адміністратором даних, з метою інформування про інші послуги та події, які можуть бути зацікавлені Користувача, а також для проведення аналізу, спрямованого на покращення пропозиції та процес обслуговування відповідно до ст. 6 п. 1 літ. f Регламенту 2016/679, тобто здійснення діяльності, що становить законний інтерес Адміністратора;

4. Якщо під час виконання договірної послуги виникає ситуація, зазначена в розділі V.11., Асоціація Derecordings інформує третю особу про обробку її персональних даних - у порядку, передбаченому ст. 14 Регламенту 2016/679.

5. Персональні дані не будуть передані іншим суб'єктам, за винятком суб'єктів, уповноважених на їх обробку на підставі положень чинного законодавства та суб'єктів, які надають послуги, необхідні для поточного функціонування, з якими Адміністратор даних уклав договір договір доручення обробки даних відповідно до ст. 28 Регламенту 2016/679;

6. Ваші персональні дані оброблятимуться протягом дії договірної послуги – до видалення Профілю користувача або до висунення заперечень проти обробки даних, для яких правовою підставою для обробки є ст. 6 п. 1 літ. f Постанови 2016/679. У особливих ситуаціях дані можуть оброблятися протягом періоду, визначеного чинним законодавством, у тому числі до закінчення терміну дії:

a. обмеження будь-яких претензій, пов'язаних з виконанням контракту,

б) обов'язкова документація для податкових органів. Застосовується найдовший період.

7. У зв'язку з обробкою даних ви маєте такі права:

А) У будь-якому випадку:

• право на доступ до ваших персональних даних, відповідно до ст. 15 Регламенту 2016/679;

• право на виправлення ваших персональних даних відповідно до ст. 16 Регламенту 2016/679;

• право подати скаргу до контролюючого органу – Голови Управління із захисту персональних даних, якщо ви вважаєте, що дані обробляються у спосіб, що не відповідає чинному законодавству;

б) право вимагати від адміністратора обмеження обробки персональних даних відповідно до ст. 18 Регламенту 2016/679 - у випадках, зазначених у ст. 18 п. 2-3 Положення 2016/679;

в) право заперечувати проти обробки даних відповідно до ст. 21 Регламенту 2016/679 і право не підлягати рішенню, яке спричиняє для вас юридичні наслідки, і засноване виключно на автоматизованій обробці, включаючи профілювання, відповідно до ст. 22 Регламенту 2016/679 - щодо даних, обробка яких ґрунтується на законних інтересах Адміністратора;

         г) право на передачу персональних даних відповідно до ст. 20 Регламенту 2016/679 - стосовно даних підставою для обробки є ст. 6 п. 1 літ. б, а їх обробка здійснюється в автоматизованому порядку;

д) право вимагати видалення даних відповідно до ст. 17 Регламенту 2016/679 - якщо дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані або оброблені іншим чином, або суб'єкт даних заперечує відповідно до ст. 21 абзац 1 проти обробки, і немає переважних законних підстав для обробки або суб’єкт даних заперечує проти обробки відповідно до ст. 21 абзац 2 до обробки (тобто заперечення проти обробки для цілей прямого маркетингу);

8. У той же час ви не маєте права:

а) право на передачу персональних даних відповідно до ст. 20 Регламенту 2016/679 - де юридичною підставою для обробки є ст. 6 п. 1 літ. f Постанови 2016/679;

б) право заперечувати проти обробки даних відповідно до ст. 21 Регламенту 2016/679 - де юридичною підставою для обробки є ст. 6 п. 1 літ. b Регламенту 2016/679;

в) право не підлягати рішенню, яке спричиняє для вас юридичні наслідки, і засноване виключно на автоматизованій обробці, включаючи профілювання, відповідно до ст. 22 Регламенту 2016/679 - де юридичною підставою для обробки є ст. 6 п. 1 літ. b Регламенту 2016/679;

г) право відкликати згоду на обробку персональних даних - оскільки в кожному випадку юридичною підставою для обробки є інша, ніж згода суб'єкта даних.

9. Надання персональних даних у обсязі, необхідному для створення Профілю користувача, є договірною вимогою, і невиконання цього призведе до неможливості надання Контрактної послуги;

10. Ваші персональні дані у вигляді контактних та статистичних даних можуть передаватися в треті країни у зв’язку з використанням Адміністратором або суб’єктами, що діють від його імені, ІТ-систем та інструментів, наданих організаціями, що працюють у глобальному масштабі. У кожному такому випадку Адміністратор гарантує наявність необхідних заходів захисту даних у вигляді використання стандартних договірних положень, затверджених Європейською Комісією, або використання обробки даних країнами, для яких Європейська Комісія ухвалила рішення про забезпечення достатній рівень захисту. Детальну інформацію про можливу передачу даних до третіх країн можна знайти ТУТ.

11. Ваші персональні дані можуть бути профільовані (наприклад, щоб надіслати електронний лист із пропозицією щодо наступного курсу), але ми не прийматимемо жодних рішень, які ґрунтуються виключно на автоматизованій обробці та мають юридичні чи подібні наслідки для вас значний вплив на вашу особистість.

__________________________________________________________________

4. Реалізація права на видалення даних з Веб-сайту здійснюється, зокрема, за допомогою функції «Редагування профілю - видалення облікового запису користувача».

5. Реалізація права на видалення даних з Веб-сайту прирівнюється до скасування реєстрації користувача на Веб-сайті. Дані профілю користувача та всі повідомлення з окремих курсів видаляються, а на курсах, які відвідують інші особи, дані Користувача анонімуються.

IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. У разі зміни цих Умов їх доставка Користувачам буде здійснюватися шляхом розміщення на веб-сайті Веб-сайту.

2. Жодна зі Сторін не може передавати права, що випливають з Договору, третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.

3. Будь-які зауваження, коментарі, запитання та скарги щодо роботи Веб-сайту можна надсилати через контактну форму за адресою https://nadiya.in.ua/contact

4. Спори, що виникають у зв'язку з виконанням Договору, будуть вирішуватися мирним шляхом.

5. У разі відсутності мирного рішення спори між Сторонами договору вирішуються судом, юрисдикцією якого є Асоціація звукозапису.